Privacy

Inhoudsopgave

 1. Introductie
 2. Contactgegevens
 3. Persoonlijke gegevens
 4. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
 5. Derden
 6. Hoe we gegevens beveiligen

Introductie

Wij bewaren je gegevens alleen zolang dat nodig is, en delen deze alleen met andere partijen als dit nodig is voor het gebruik van de app. Ons business model bestaat alleen uit het verbeteren van evenementen door het gebruik van onze app en daarom hebben wij geen commercieel belang bij de gegevens. Alles wordt veilig opgeslagen en verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

Privacy Verklaring

Let’s Get Digital B.V., gevestigd aan Atoomweg 2-H, 9743 AK Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Let’s Get Digital Atoomweg 2-H 9743 AK, Groningen +31502113693

Bas Krijgsman is de Functionaris Gegevensbescherming van Let’s Get Digital. Hij is te bereiken via +31502113693.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Let’s Get Digital verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnr.
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website/ app aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en type apparaat


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website/app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website/app bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij moedigen ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 0502113693, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Let’s Get Digital verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om u de mogelijkheid te geven een account aan te maken in de app en om te communiceren met andere gebruikers

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Let’s Get Digital bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Let’s Get Digital verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Let’s Get Digital blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, zoals cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

Let’s Get Digital gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan de website/app op je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website/app en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website/app goed werkt en ze onthouden bijvoorbeeld je voorkeuren. Ook kunnen wij hiermee onze website/app optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via je browserinstellingen.

Let’s Get Digital streeft ernaar je privacy te beschermen door zo min mogelijk gegevens nodig te hebben voor de werking van de functies van de Let’s Get Digital app en LGD white label apps, naast het Let’s Get Digital Virtual Event platform. Het primaire domein dat Let’s Get Digital gebruikt om content te hosten is live.letsgetdigital.com. Informatie die naar dit domein wordt verzonden, is vereist voor de functionaliteit van de respectieve functies van de apps en platforms die door Let’s Get Digital worden geëxploiteerd.

Hieronder vind je een volledig overzicht van alle gegevens die naar het internet kunnen worden verzonden, om ons platform te laten functioneren. De meeste gegevens met betrekking tot de aanpassing van de gebruiker en de door de gebruiker gecreëerde inhoud zijn opt-in (d.w.z. je hoeft je profielfoto niet in te stellen), en gebruikers hebben het recht om te verzoeken dat hun account (en gerelateerde gegevens) wordt vernietigd.

Service TransIP/Digital Ocean (Our Hosts)
Welke Data TransIP and Digital Ocean operate the servers used to run Let’s Get Digital.


Service
Google Cloud / Firebase Firestore
Welke Data Chat message contents
Wanneer A user sends/receives a chat message.


Service
Google Cloud / Firebase Cloud messages / Apple Push Notification Service
Welke DataPush messages
Wanneer Push notifications are sent to users’ devices.

Service Google Cloud / Firebase Cloud storage
Welke Data User generated content
Wanneer When additional media content (i.e., images, videos, files) is added to content such as Posters, Company Booths or Wall Posts.

Service Amazon S3
Welke Data Backups
Wanneer Database backups are regularly made and stored in case recovery is required by event organisers.


Service
Imagekit (Image management service)
Welke Data IP address
Wanneer Used when images are downloading to determine optimal download conditions.


Service
SendGrid (Email server)
Welke Data Login credentials, email messages
Wanneer A user is sent an email by the platform or by the event organisers.

Service Twilio SMS
Welke Data Phone number
Wanneer Used to send a link to the app to your phone

Service Cloudflare
Welke Data IP address
Wanneer All data is passed through Cloudflare provide DDOS protection.


Service
Youtube/Vimeo/Daily.co/Jetstream/Other Streaming services
Welke Data IP address
Wanneer When a video or stream loads the host, e.g. YouTube checks the connection quality to determine the video quality that should be played.


Service
Sentry (Error logging)
Welke Data IP address
Wanneer IP addresses are sent to Sentry as part of error logging when server errors occur

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan dit zelf doen via je accountinstellingen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou, of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indien je gebruik wilt maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of indien je andere vragen of opmerkingen hebt over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sales@letsgetdigital.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit is om je privacy te beschermen. Let’s Get Digital zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Let’s Get Digital wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij gegevens beveiligen

Let’s Get Digital neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Ongewenste inhoud

Gebruikers mogen geen inhoud plaatsen die kan worden opgevat als ongevoelig, verontrustend, bedoeld om afschuw op te wekken, van uitzonderlijk slechte smaak, of angstwekkend. Voorbeelden van dergelijke inhoud zijn: 

 • Lasterlijk, discriminerende of gemeende inhoud, inclusief verwijzingen naar of commentaar op religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen, of het schaden van een beoogd individu of groep.

 • Realistische afbeeldingen van mensen of dieren die worden gedood, verminkt, gemarteld of misbruikt of inhoud die aanzet tot geweld.

 • Afbeeldingen die aanzetten tot illegaal of roekeloos gebruik van wapens en gevaarlijke voorwerpen of die de aankoop van vuurwapens of munitie faciliteren.

 • Openlijk seksueel of pornografisch materiaal, gedefinieerd als “expliciete beschrijving of afbeeldingen van seksuele organen of activiteiten die eerder bedoeld zijn om erotische dan esthetische of emotionele gevoelens te stimuleren.”

 • Opruiende religieuze commentaren of onjuiste of misleidende citaten van religieuze teksten. 

 

Door deze app te gebruiken ga je akkoord met deze voorwaarden en aanvaardt je dat jouw toegang kan worden verwijderd indien deze voorwaarden worden geschonden.

 

Let's Get Digital Newsletter

Sign up for our newsletter and you will never miss any more articles, inspiration, news and updates from our Let’s Get Digital platform!

 

Let's Get Digital Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en je mist nooit meer artikelen, inspiratie, nieuws en updates van ons Let’s Get Digital platform!

 

Hey you, Very Important Person!

Dit is de geheime pop-up om je in te schrijven voor een VIP-ervaring tijdens een van onze persoonlijke demo's. Doe mee voor een unieke virtuele event ervaring.

EventInsight is now Let's Get Digital

The best of both worlds are combined to blow your audience away with the ultimate hybrid event experience, both on-site ánd online!

Word partner van Let's Get Digital!

Let's Get Digital zal enkel je persoonlijke gegevens gebruiken om de door jou gevraagde informatie, producten en diensten te leveren. We willen ook graag contact met je opnemen over andere inhoud die voor jou interessant kan zijn. Je kunt je op elk moment uitschrijven. Voor informatie over hoe uit te schrijven en onze privacy praktijken, bekijk onze Privacybeleid.

Vraag een offerte aan - Abonnement

Let's Get Digital zal enkel je persoonlijke gegevens gebruiken om de door jou gevraagde informatie, producten en diensten te leveren. We willen ook graag contact met je opnemen over andere inhoud die voor jou interessant kan zijn. Je kunt je op elk moment uitschrijven. Voor informatie over hoe uit te schrijven en onze privacy praktijken, bekijk onze Privacybeleid.

Vraag een offerte aan - Eenmalig event

Let's Get Digital zal enkel je persoonlijke gegevens gebruiken om de door jou gevraagde informatie, producten en diensten te leveren. We willen ook graag contact met je opnemen over andere inhoud die voor jou interessant kan zijn. Je kunt je op elk moment uitschrijven. Voor informatie over hoe uit te schrijven en onze privacy praktijken, bekijk onze Privacybeleid.